{{ 'health' | translate }} - {{ 'Overheid' | translate }}

Communiceert u effectief met uw stakeholders?

De werkelijke prestaties van overheidsdiensten kunnen vaak verloren gaan door de omvang van de organisatie. Het duidelijk communiceren met belanghebbenden is bijna even belangrijk als het werk zelf. De communicatie moet consistent worden geoptimaliseerd. Bel ons om u hierbij te helpen.

{{ 'media-1a' | translate }}

{{ 'media-1a' | translate }}

{{ 'media-1d' | translate }}

{{ 'media-13a' | translate }}

{{ 'media-13a' | translate }}

{{ 'media-13d' | translate }}

{{ 'media-14a' | translate }}

{{ 'media-14a' | translate }}

{{ 'media-14d' | translate }}

{{ 'media-15a' | translate }}

{{ 'media-15a' | translate }}

{{ 'media-15d' | translate }}

{{ 'EXPERIENCE' | translate }}

{{ 'EXPERIENCE-2a' | translate }}

{{ 'EXPERIENCE-2b' | translate }}

{{ 'EXPERIENCE-2c' | translate }}


{{ 'EXPERIENCE-1a' | translate }}

{{ 'EXPERIENCE-1b' | translate }}

{{ 'EXPERIENCE-1c' | translate }}


{{ 'EXPERIENCE-3a' | translate }}

{{ 'EXPERIENCE-3b' | translate }}

{{ 'EXPERIENCE-3c' | translate }}


{{ 'EXPERIENCE-4a' | translate }}

{{ 'EXPERIENCE-4b' | translate }}

{{ 'EXPERIENCE-4c' | translate }}


{{ 'EXPERIENCE-5a' | translate }}

{{ 'EXPERIENCE-5b' | translate }}

{{ 'EXPERIENCE-5c' | translate }}